Disclaimer: Detta är en post som har med min hemstad och politiska frågor att göra. För folk som inte har upplevt vår underbara stad en sommardag kan detta te sig tämligen ointressant och fortsatt läsning bör därför undvikas.

Helsingborgs stad gör just nu en stor satsning på att bygga om sin webbplats och de jobbar i viss mån som riktiga entreprenörer med en betawebb och en betablogg, men en handfull webb-helsingborgare (bland annat Jardenberg, som faktiskt blivit inbjuden till ett möte med ansvariga efter att han uttryckt frustration på Facebooksidan och Mats, som bloggat om sina förslag) har uttryckt åsikter om att man saknar fokus på det som verkligen är viktigt och jag kan bara instämma. Jag kan ha fel, jag hoppas jag har fel, men tyvärr tror jag att jag har rätt.

Jag tänkte egentligen posta följande frågor på deras facebook-wall, men det var nog för långt för Facebook blev sur.

API:er för vår data som ni förvaltar.

Kommer ni att släppa kommundata fri i samband med nya Helsingborg.se också. Kanske lite API:er från de olika förvaltningarna? Vore ju lämpligt med tanke på PSI-direktivet som nu äntligen finns på plats.

Jag skulle även vilja se att all bokföring låg ute live på nätet med max en månads fördröjning. Tillgängligt i XML och SIE-format så man själv kan bearbeta datan och göra roliga och nyttiga applikationer. Man skulle enkelt kunna göra samkörningar mellan olika förvaltningar och hitta onödiga dubbla kostnader genom att bara söka på fritext och verifikationsdata. Ja, möjligheterna är oändliga gällande det här.

Offentliga handlingar är inte offentliga

Skulle även vara bra om ni gjorde Diabas sökbart i alla förvaltningar med en sökning och förbättrar sökmotorns kvalitet. Hade även varit bra med en översyn av hur offentlighetsprincipen efterlevs. Min erfarenhet är att max 20-30% av det som ska diarieföras faktiskt finns i Diabas. Diarierna bör självklart även alla ligga offentligt som standard om inte sekretess föreligger. Personuppgifter kan tvättas bort tämligen simpelt.

Våra bilder ska vara våra bilder

Sedan borde såklart alla bilder, alla texter och allt som vi medborgare bekostar vara licensierade under creative commons precis som Jardenberg sagt tidigare. Det är vi som betalt för bilderna, så vi borde få använda dem för att promotea vår stad i bloggar och informationsmaterial. Det är jätteenkelt löst då ni bara slutar köpa bilder av fotografer eller bildbyråer som inte tillåter CC-licens.

Ta bort sidor… varför?

Förövrigt är idén om att ta bort sidor för att man har för många sidor ganska fel rakt igenom. Lösningen är en bra sökmotor. Ni kan köra Google Custom Search, det är gratis och betydligt bättre än Siteseeker på samma gång. Allt material som producerats inom kommunens regi måste sparas och arkiveras på nätet så att det är tillgängligt för medborgarna. Både ur rent historiskt perspektiv men också ur faktaperspektivet.

Öka servicegraden för e-post

Tankarna om att öka servicegraden på webben är kanon för att minska behovet av att man ringer växeln eller går ett steg längre för att få information, men man ska inte underskatta kraften hos e-post. Idag får man i cirka 50-60% av fallen vänta över 2 veckor på att få svar på mailfrågor man skickar till Helsingborgs Stad (jag har gjort prover och mätt tiderna). Är det okej? Nej, det är det inte. Det är 24 timmar som gäller, om privata näringsidkare klarar det bör en kommunal verksamhet klara det.

När man väl får svar är kvaliteten på svaren från handläggaren i många fall usel. Som tur är brukar man få svar på följdfrågor betydligt snabbare.

Små steg är bättre än inga steg

Som sagt, det är kanon att ni gör något, men jag tror ni gör helt fel saker om ni inte har någon plan på att fixa punkterna ovan. Det är dessa som kan göra skillnad, inte sorteringsordningen på menyval.

Någon som har fler idéer på vad en kommun skulle kunna erbjuda sina medborgare i webbväg? Kommentera gärna och berätta gärna om erfarenheter med din egen kommun.

Average Rating: 5 out of 5 based on 157 user reviews.

11 reaktioner till “”

 1. Ett forum på hemsidan a la skype mfl. Ett lätt sätt att sänka sina supportkostnader samtidigt som det ger bättre service.

  1. Lättare att googla fram svar ju fler inlägg det finns.
  2. Stor chans att någon annan svarar gratis åt kommunen.
  3. Svårare för kommunen att komma undan med tvivelaktigheter om ärendet ligger öppet i forumet.

  Självklart ska det vara frivilligt att posta frågan i forumet.

 2. Jag tycker de ska ha en animerad kommunalpamp som man kan ställa frågor till, precis som tullen hade en gång i tiden, då slipper man ju både ringa och mejla :)

 3. Hej Dan och tack för dina synpunkter!

  Förra veckan träffade jag och min kollega Magnus Joakim Jardenberg och han framförde i princip samma kritik och synpunkter som du gör i ditt inlägg. Vi tar till oss mycket av kritiken och tycker att många frågeställningar är intressanta och tankeväckande.

  Några av de frågor som kommit upp ligger utanför projektets ansvarsområde och avgränsningar, så därför har vi fört dessa frågor vidare till projektets styrgrupp och beställare för att få igång en intern diskussion.
  Nedan får du svar och kommentarer till dina synpunkter och krav. I några fall har jag kunnat svara annars är det någon annan ansvarig i vår organisation som fått uppgift att svara.

  Vi ser framemot en fortsatt dialog!

  Vänliga Hälsningar
  Sofie Johansson, projektledare Helsingborgs stad

  API:er för vår data som ni förvaltar.

  Att ha ett öppet API till helsingborg.se kanske kan vara av nytta för någon, men det är ju framförallt i våra övriga verksamhetssystem som det finns information/data som går att använda till att bygga roliga och nyttiga applikationer. Ett problem som vi i webbprojektet stöter på när vi vill använda publicera information på webbplatsen genom att hämta data ur våra verksamhetssystem är att systemen innehåller information helt anpassad för ett internt bruk. För att den ska bli begriplig för medborgaren krävs en översättning. Kravet på öppna API:er kommer att diskuteras mer till hösten.

  Offentliga handlingar är inte offentliga

  Vi har planer på att göra olika förändringar av diarierna på nätet, Diabas. En av tankarna är att göra det möjligt att söka i alla diarier på en gång. Beträffande sökmotorn till diarierna är det troligen inte den som är problemet utan vår fantasi. Letar vi efter något som, t ex handlar om Rådhuset men vi gör en sökning på Stadshuset eller letar efter något som kommer från LO men söker på Landsorganisationen, så får vi ingen träff. Detta är inte helt lätt att komma åt. Men vi diskuterar andra sätt att hitta handlingar.
  Offentlighetsprincipen (dvs tryckfrihetsförordningen plus offentlighets- och sekretesslagen) handlar ju bl a om hur vi myndigheter ska jobba så att allmänheten ska kunna ta del av våra allmänna handlingar. Men det är viktigt att komma ihåg att detta inte innebär att det i första hand är via webben som man ska kunna hitta dessa. Det innebär inte heller att alla allmänna handlingar måste finnas i ett centralt diarium som Diabas. Mindre viktiga handlingar behöver t ex inte registreras alls. Man kan också registrera i andra särskilda system, t ex i faktura-, personal-, elev-, sociala system men dessa finns inte på webben.
  Du säger att Din erfarenhet är att enbart ca 20-30 % diarieförs. Varje förvaltning i Helsingborgs stad har en central posthantering. Allt som kommer in med posten (och som ska registreras i diarierna) registreras innan det delas ut till handläggarna eller skickas ut. Men det är faktiskt inte så mycket som man tror. Det mesta av posten är reklam, olika typer av skrifter eller enklare inbjudningar. Detta är inget som behöver registreras. Mycket ska hanteras i andra elektroniska system som t ex fakturor. Men följande resultat för perioden 1/7-7/7 (dvs 5 arbetsdagar under semestertid) är inte så tokigt:
  128 handlingar på stadsbyggnadsnämnden,
  17 på kulturnämnden,
  74 på kommunstyrelsen,
  31 på skol- och fritidsnämnden,
  177 på socialnämnden,
  57 på utvecklingsnämnden
  22 på vård- och omsorgsnämnden

  Det speciella med Helsingborgs webbdiarier är att de innehåller handlingar som går att läsa. Det finns bara hos en handfull kommuner. För att kunna publicera så mycket som möjligt tar vi alltid bort personuppgifter ur handlingarna när det går.

  Tack för dina synpunkter! De är värdefulla inte minst eftersom de visar att vi behöver förklara mer om vad som finns i diarierna/Diabas.
  //Ingrid Lindell, stadssekreterare ansvarig för Diabas.

  Våra bilder ska vara våra bilder

  Väntar på svar från ansvarig på bildredaktionen.

  Ta bort sidor… varför?

  Vi tror inte att idén om att minska våra webbplatsers omfång är fel. Vi har gjort undersökningar bland medborgarna (genom webbenkäter och fokusgrupper) som påvisat att man är skeptiskt till om vår webbplats innehåller korrekt och uppdaterad information. Samtidigt vet vi att vår webbplats bland annat på grund av sin storlek inte innehåller korrekt och uppdaterad information.
  Den webborganisation som vi har idag (men som kommer att omformas helt och hållet i samband med nya helsingborg.se) har inte haft möjlighet att underhålla, uppdatera i den stora informationsmängden. Dessutom visar besöksstatistiken att vi har många sidor helt utan trafik, helt enkelt för att det inte finns någon målgrupp för informationen.
  Helsingborg.se är inget arkiv. För att spara och arkivera kommunal information finns andra system så som t.ex. Diabas.

  Öka servicegraden för e-post

  Vad gäller besvarande av e-post finns det inga som helst ursäkter för att du fått vänta så länge på svar. Vi har regler som säger att e-post i allmänhet ska besvaras så fort som möjligt, helst inom ett-två dygn. Här finns det mer arbete att göra.
  Ingrid Lindell, stadssekreterare

 4. API:erna

  API för helsingborg.se var inte det jag syftade på utan förvaltningar. Man bör inte underskatta potentialen hos medborgarna. Rå data, intern data spelar ingen roll. Ge oss den och jag lovar att ni skulle bli förbluffade över vad man kan skapa utifrån den och hur duktiga människor som är beredda att jobba helt gratis för er.

  Diabas

  Nja, fantasin kanske må vara ett problem, men innan man tänker ens på den faktorn bör man lösa befintliga flaskhalsar som är enkla att ta bort. Att kunna söka på alla förvaltningar borde vara lätt att fixa. Jag kan bygga en sökmotor baserad på er data från scratch imorgon förmiddag så era konsulter borde kunna lägga till sökningar i fler förvaltningar på en timme?

  Offentliga handlingar

  Nej, Offentlighetsprincipen är ouppdaterad och inaktuell, men det betyder inte att man inte ändå borde lagra alla handlingar digitalt på nätet. Det är medborgarnas rätt att kunna ta del av detta enkelt och när de vill.

  Antalet registrerade handlingar under senaste veckan känns inte så superrelevant om man inte vet hur många handlingar som inte registrerats. Hur många e-post skickades under samma period från och till kommunen som inte var skräppost? Ställ den siffran i relation till antalet relaterade handlingar och jag tror man förstår problemet.

  Att en liten del av diarierna går att läsa direkt på webben är såklart bra, men det borde vara 100% när året är 2010. Lagen är föråldrad angående hur man ska få ta del av handlingar men det betyder som tidigare nämnt inte att man kan göra mer än vad som krävs av en.

  Ta bort sidor är inte bra

  Tänk om Google tog bort inaktuella sidor, tänk om vi brände böcker som skrevs för över 20 år sedan eller inte kunde leta i tidningar från 1950-talet på biblioteket med hjälp av mikrofilm.

  Att material är utdaterat löser man enkelt genom att ange:

  -När dokumentet skapades
  -När dokumentet senast ändrades
  -Vilka relaterade dokument som finns som har högre aktualitet
  -Vikta på aktualitet vid sökningar och listning av dokument.

  Att gammal information skulle sparas i Diabas är nog en utopi om vi ska vara riktigt ärliga eller hur? Eller gör jag fel när jag söker… 😉

 5. But, what banks offer a LOC or credit card with out a PG. I see what rteial companies do. But, what about actual Visa/MC or LOC? Also, you should add a site to what Leasing Equipment companies offering financing without PG. Just a thought.

 6. little attention has been given to the race of the women linked with the world's greatest golfer. Isn't that a wonderful thing in the supposedly race-blind America which all good WaPo writers are supposed to strive for? Why all this hand-wringing?

 7. Awe..Helen!! I love your flowers! They came out beautiful!! Thank you so much for the shout out!! Your blog has also given me inspiration as well. Glad that you shared the tutorial!! Sharing is what it's all about!! Your the best!!Big Scrappy Hugs, Lisa

 8. Congratulations with the new name Curver! About time you did something about this double/triple name/personality confusion. Do you think Mr E, will change his name now? Or the Ghostigital rename itself?…. :) 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *